تورهای اروپا ویژه نوروز 1402

فهرست تورهای نوروز

2022-11-12 13.11.23

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب آمستردام + 3 شب کلن

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

2022-11-08 09.43.05

تخفیف ویژه %

4 شب نیس + 3 شب لیسبون + 3 شب پراگ

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.44

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.36

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب آمستردام

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.39.00

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب آمستردام + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-22 12.23.37

تخفیف ویژه %

3 شب پاریس + 3 شب رم + 3 شب مونیخ

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2490 یورو

FF2A20F1-FAB1-4952-AE16-57F882C5ED3E

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم + 3 شب مونیخ

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3190 یورو

تاریخ رفت :

.2022-10-18 15.47.38(2022-10-18 15-50-21)

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب ونیز + 3 شب رم + 3 شب مونیخ

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3190 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-19 13.27.08

تخفیف ویژه %

3 شب پاریس + 3 شب زوریخ + 3 شب مونیخ

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2490 یورو

2022-10-15 10.40.00

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب کلن

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

1

تخفیف ویژه %

پاریس ( 3 شب - 4 شب - 7 شب )

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 990 یورو

2022-10-15 10.40.47

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب کلن + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.43.09

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب ونیز + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.28.11

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

مجله گردشگری مفید

25 جاذبه گردشگری پاریس
دیدنی های لیسبون
مهمترین توصیه های بهداشتی که باید در سفر رعایت کنیم
در آتن از کدام جاذبه ها بازدید کنیم ؟
بستن منو