قبل
بعدی

تورهای تابستانه تیر ماه

2022-10-15 10.42.36

9 روزه

4 شب پاریس + 4 شب آمستردام

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2090 یورو

تاریخ رفت :

2022-11-12 13.11.23

12 روزه

4 شب پاریس + 4 شب آمستردام + 3 شب کلن

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2690 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.44

8 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

4

8 روزه

7 شب پاریس

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1950 یورو

تاریخ رفت :

تورهای تابستانه مرداد ماه

2022-10-15 10.28.11

11 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2890 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.44

8 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2290 یورو

تاریخ رفت :

فرانسه تخصص ماست

مجله گردشگری مفید

25 جاذبه گردشگری پاریس
دیدنی های لیسبون
مهمترین توصیه های بهداشتی که باید در سفر رعایت کنیم
در آتن از کدام جاذبه ها بازدید کنیم ؟
بستن منو