تعطیلات سال نو را رویایی سپری کنید
تورهای کشتی کروز ویژه تعطیلات عید نوروز 1403 !
قبل
بعدی

تورهای ویژه کریسمس

2022-10-15 10.42.44

8 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

38/500/000 تومان + 2690 یورو

تاریخ رفت :

تورهای نوروز 1403

2022-10-15 10.28.11

11 روز

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3290 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-16 at 11.15.30

7 روزه

3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2690 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-15 at 11.00.27

11 روزه

4 شب نیس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3390 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-15 at 11.38.46 (1)

8 روزه

4 شب نیس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2890 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.44

8 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2790 یورو

تاریخ رفت :

تورهای کشتی کروز

WhatsApp Image 2023-10-16 at 17.45.37

14 روزه

4 شب نیس + 7 شب کروز + 2 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 4160 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-16 at 17.45.41

12 روزه

4 شب نیس + 7 شب کروز

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 4160 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-16 at 17.16.54

10 روزه

7 شب کروز + 2 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3790 یورو

تاریخ رفت :

damon-on-road--S8bmeqdHXM-unsplash

8 روزه

7 شب کروز

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3590 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-16 at 16.49.26

12 روزه

4 شب پاریس + 7 شب کشتی کروز

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 4060 یورو

تاریخ رفت :

WhatsApp Image 2023-10-16 at 13.33.45

14 روزه

4 شب پاریس + 7 شب کشتی کروز + 2 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 4450 یورو

تاریخ رفت :

اروپا تخصص ماست

مجله گردشگری مفید

25 جاذبه گردشگری پاریس
دیدنی های لیسبون
مهمترین توصیه های بهداشتی که باید در سفر رعایت کنیم
در آتن از کدام جاذبه ها بازدید کنیم ؟
بستن منو