تورها

تور پاریس

تور 4 شب پاریس خرداد 1401

4 شب پاریس

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1050 یورو

تاریخ رفت :

paris

تکمیل ظرفیت

تور فرانسه هلند خرداد 1401

4 شب پاریس + 3 شب آمستردام

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1780 یورو

تاریخ رفت :

netherland

تکمیل ظرفیت

تور فرانسه هلند سوئیس خرداد 1401

4 شب پاریس + 3 شب آمستردام + 3 شب زوریخ

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2450 یورو

تاریخ رفت :

تور سوئیس

تکمیل ظرفیت

تور سوئیس آلمان اتریش

ویژه تابستان

3 شب برلین + 3 شب زوریخ +3 شب مونیخ + 3 شب وین

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 3400 یورو

تاریخ رفت :

آلمان

تکمیل ظرفیت

تور فرانسه سوییس آلمان اتریش

ویژه تابستان

3شب پاریس+ 3شب برلین + 3 شب زوریخ +3شب مونیخ+3شب وین

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2890 یورو

تاریخ رفت :

تور فرانسه ایتالیا اسپانیا 10 روزه نورز 99

تخفیف ویژه

تور مثلث توریستی اروپا ( فرانسه ایتالیا اسپانیا )

ویژه تابستان

4 شب پاریس + 4 شب رم (1 روز ونیز ) + 4 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

تاریخ رفت :

فرانسه

تخفیف ویژه

تور فرانسه ایتالیا

وِِیژه تابستان

4 شب پاریس + 4 شب رم ( 1روز ونیز )

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

تور فرانسه

تخفیف ویژه

تور فرانسه پاریس

ویژه تابستان

پاریس ( 3 شب - 7 شب )

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 890 یورو

تاریخ رفت :

تور فرانسه

تخفیف ویژه

تور اسپانیا هلند

ویژه تابستان

4 شب بارسلون + 4 شب آمستردام

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

فرانسه تخصص ماست

گردشگری مفید نماینده رسمی سفارت فرانسه ،مجری برگزاری تورهای فرانسه و لوکس اروپایی و اخذ ویزای شنگن

خدمات اخذ ویزا

اخذ اقامت کشور اسپانیا
اخذ ویزای کشور کانادا
اخذ ویزای شنگن
بستن منو