-------------------*-------------------

تخفيف تور اروپا
تخفيف تور اروپا
* تــــورهاي اروپــايي ويژه تابستان 97*

دور ايتاليا ( ويژه تابستان 97 )

دور ايتاليا ( ويژه تابستان 97 )

3شب ميلان+2شب فلورانس +4شب رم +1روز ونيز
دور اروپا 17 روزه (تابستان 97)

دور اروپا 17 روزه (تابستان 97)

4 شب پاريس + 4 شب بارسلون +4شب رم(1 روز ونيز)+ 4 شب آمستردام ( 17 روزه )
تور فرانسه  ( ويژه تابستان 97 )

تور فرانسه ( ويژه تابستان 97 )

8 روز پاريس
فرانسه – ايتاليا   (ويژه تابستان 97 )

فرانسه – ايتاليا (ويژه تابستان 97 )

4 شب پاريس + 4 شب رم + ا روز ونيز
مثلث اروپا (تابستان 97)

مثلث اروپا (تابستان 97)

4 شب پاريس + 4 شب بارسلون + 4 شب رم +1 روز ونيز
فرانسه آلمان هلند  ( ويژه تابستان 97 )

فرانسه آلمان هلند ( ويژه تابستان 97 )

فرانـسه آلمان هلند ( 4 شب پاريس +4 شب كلن +4 شب آمستردام)
فرانسه - اسپانيا ( ويژه تابستان 97 )

فرانسه - اسپانيا ( ويژه تابستان 97 )

فرانسه – اسپانيا (4شب پاريس-4 شب بارسلون)
فرانسه - اسپانيا - پرتغال( ويژه تابستان 97 )

فرانسه - اسپانيا - پرتغال( ويژه تابستان 97 )

4 شب نيس +4 شب بارسلون , 4 شب ليسبون

--------------

** تورهاي ويژه پاييز و زمستان 97**

((تخفيف ويژه از 5 تا 40 درصد))

فرانسه اسپانيا (پاييز و زمستان)

فرانسه اسپانيا (پاييز و زمستان)

فرانسه اسپانيا ( پاريس + بارسلون زمستان 97)
مثلث توريستي اروپا (پاييز و زمستان)

مثلث توريستي اروپا (پاييز و زمستان)

فرانسه اسپانيا ايتاليا ( 4شب پاريس+4شب بارسلون+4شب رم+1 روز ونيز )
فرانسه – ايتاليا (پاييز و زمستان)

فرانسه – ايتاليا (پاييز و زمستان)

فرانسه – ايتاليا (4شب پاريس-4 شب رم+1 روز ونيز )
فرانـــسه (پاييز و زمستان)

فرانـــسه (پاييز و زمستان)

فرانـــسه (7 شب پاريس )

--------------

*تــــورهاي ويژه نوروز 98*

**((تخفيف ويژه از 10تا 65 درصد ))**

تور  دور  اروپا 18 روزه

تور دور اروپا 18 روزه

5 شب پاريس +4شب رم(1روز ونيز) + 4 شب بارسلون+ 4 شب آمستردام ( 18 روزه )
فرانسه – ايتاليا   ( نوروز98)

فرانسه – ايتاليا ( نوروز98)

5شب پاريس-4 شب رم+1 روز ونيز
تور فرانسه  ( ويژه نوروز 98 )

تور فرانسه ( ويژه نوروز 98 )

8 روز پاريس
مثلث توريستي اروپا(نوروز 98)

مثلث توريستي اروپا(نوروز 98)

4شب پاريس+4شب رم+1 روز ونيز+4شب بارسلون
Turkish
Emirates
Qatar
Etihad
IranAir
Mahan
تور اروپا
..كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت گردشگري مفيد محفوظ مي باشد.