تور های تابستان اروپا
سفر به اروپا با گردشگری مفید

فهرست تور های تابستان

4

تخفیف ویژه %

4 و 7 شب پاریس

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1200 یورو

2022-10-15 10.42.44

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

2022-10-15 10.42.36

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 4 شب آمستردام

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2090 یورو

2022-10-15 10.28.11

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2590 یورو

2022-11-12 13.11.23

تخفیف ویژه %

4 شب پاریس + 4 شب آمستردام + 3 شب کلن

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2690 یورو

مجله گردشگری مفید

25 جاذبه گردشگری پاریس
دیدنی های لیسبون
مهمترین توصیه های بهداشتی که باید در سفر رعایت کنیم
در آتن از کدام جاذبه ها بازدید کنیم ؟
بستن منو