تور های تابستان اروپا
سفر به اروپا با گردشگری مفید

فهرست تور های تابستان

2022-10-15 10.42.36

9 روزه

4 شب پاریس + 4 شب آمستردام

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2090 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.28.11

11 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2890 یورو

تاریخ رفت :

2022-11-12 13.11.23

12 روزه

4 شب پاریس + 4 شب آمستردام + 3 شب کلن

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2690 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.44

8 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 2290 یورو

تاریخ رفت :

2022-10-15 10.42.44

8 روزه

4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1990 یورو

تاریخ رفت :

4

8 روزه

7 شب پاریس

شروع قیمت از :

نرخ بلیط + 1950 یورو

تاریخ رفت :

مجله گردشگری مفید

25 جاذبه گردشگری پاریس
دیدنی های لیسبون
مهمترین توصیه های بهداشتی که باید در سفر رعایت کنیم
در آتن از کدام جاذبه ها بازدید کنیم ؟
بستن منو