تعرفه تور

تاريخ حركت : جمعه 23 مهر به پاريس
تاريخ برگشت : جمعه 30 مهر از پاريس

بزرگسال1.900.000 تومان+ 1500 يورو
يكتخته1.900.000 تومان+ 2160 يورو
كودك 4 تا 12 سال(تخت اضافه)1.590.000تومان+ 1100 يورو
قيمت ها براي يك نفر در اتاق دو تخته مي باشد

8 روز پاريس

هتل هاي اقامتي :
قيمت تور شامل خدمات زير است :
  • بليط رفت و برگشت هواپيما
  • اقامت در هتل هاي 4 و5 ستاره در اتاق هاي دونفره صبحانه كامل
  • اخذ ويزا
  • بيمه مسافرتي
مسافران محترم توجه داشته باشند كه هزينه تورهاي اختياري وديگر مواردي كه ذكر نشده بر عهده مسافر است.
توجه :
  • تفاوت قيمتهاي ارزي و ريالي در مسيرهاي مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركتهاي هواپيمايي و تاريخ حركت تور مي باشد.
  • در شرايط اضطراري احتمال تغيير هتل ها به هتل با درجه كيفيت مشابه مي باشد.
  • تعيين صندلي در هواپيما صرفاً به عهده شركت هواپيمايي است و آژانس گردشگري مفيد در تعيين، تغيير و جابجايي آن نقشي ندارد.
  • مسئوليت و اجراي سرويس داخل هواپيما با شركت هواپيمايي حمل كننده مي باشد.
  • در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
  • برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايي - حذف و يا اضافه شدن گشتها و تغيير در پروازهاي داخلي و هتل ها وجود دارد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت گردشگري مفيد محفوظ مي باشد.