** تورهاي ويژه نوروز97**

**اروپا، آسيا ،آفريقا ،آمريكاي جنوبي، استراليا**

فرانسه – ايتاليا(ويژه نوروز 97)

فرانسه – ايتاليا(ويژه نوروز 97)

فرانسه – ايتاليا (4شب پاريس-4 شب رم+1 روز ونيز )
دور ايتــاليا(ويژه نوروز 97)

دور ايتــاليا(ويژه نوروز 97)

دور ايتـاليا 9 روزه (2شب ميلان+2شب فلورانس +4شب رم +1روز ونيز )
فرانـــسه(7 شب پاريس )

فرانـــسه(7 شب پاريس )

فرانـــسه (7 شب پاريس )
فرانسه – اسپانيا(پاريس +بارسلون ويژه نوروز 97)

فرانسه – اسپانيا(پاريس +بارسلون ويژه نوروز 97)

فرانسه – اسپانيا (4شب پاريس-4 شب بارسلون)
* تــــورهاي اروپــايي ویژه تابستان 97*

( تا 30 درصد تخفيف تورهاي اروپايي ويژه تابستان 97 )

دور ايتاليا ( ويژه تابستان 97 )

دور ايتاليا ( ويژه تابستان 97 )

2شب ميلان+2شب فلورانس +4شب رم +1روز ونيز
دور اروپا 17 روزه (تابستان 97)

دور اروپا 17 روزه (تابستان 97)

4 شب پاريس + 4 شب بارسلون +4شب رم(1 روز ونيز)+ 4 شب آمستردام ( 17 روزه )
تور فرانسه  ( ويژه تابستان 97 )

تور فرانسه ( ويژه تابستان 97 )

8 روز پاريس
فرانسه – ايتاليا   (ويژه تابستان 97 )

فرانسه – ايتاليا (ويژه تابستان 97 )

4 شب پاريس + 4 شب رم + ا روز ونيز
*تــــورهاي ویژه بهـــار 97*

**اروپا، آسيا ،آفريقا ،آمريكاي جنوبي، استراليا**

( تا 25 درصد تخفيف تورهاي اروپايي ويژه اردیبهشت و خرداد 97 )

تور فرانسه  ( ويژه خرداد - اردبيهشت 97 )

تور فرانسه ( ويژه خرداد - اردبيهشت 97 )

8 روز پاريس
تور  دور  اروپا 17 روزه ( ويژه خرداد| ارديبهشت)

تور دور اروپا 17 روزه ( ويژه خرداد| ارديبهشت)

4 شب پاريس + 4 شب بارسلون +4شب رم(1روز ونيز) + 4 شب آمستردام ( 17 روزه )
فرانسه – ايتاليا   (ارديبهشت | خرداد )

فرانسه – ايتاليا (ارديبهشت | خرداد )

4شب پاريس-4 شب رم+1 روز ونيز
مثلث توريستي اروپا( ارديبهشت و خرداد 97)

مثلث توريستي اروپا( ارديبهشت و خرداد 97)

4شب پاريس+4شب بارسلون+4شب رم+1 روز ونيز

تصوير ثابت

..كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت گردشگري مفيد محفوظ مي باشد.