تور فرانسه ( ويژه خرداد - اردبيهشت 97 )
تاریخ حرکت : 11 ارديبهشت- 11 خرداد
تور دور اروپا 17 روزه ( ويژه خرداد| ارديبهشت)
تاریخ حرکت : 11 ارديبهشت -11 خرداد
فرانسه – ايتاليا (ارديبهشت | خرداد )
تاریخ حرکت : جمعه 6 مرداد -10 شهريور
مثلث توريستي اروپا( ارديبهشت و خرداد 97)
تاریخ حرکت :
11 ارديبهشت – 11 خرداد
فرانسه اسپانيا (ارديبهشت | خرداد)
فرانسه اسپانيا (ارديبهشت | خرداد)
تاریخ حرکت : 2.500.000 تومان + 2160 يورو
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت گردشگري مفيد محفوظ مي باشد.